EuroEcho Imaging 2018

EurpEcho-Imaging2018

EuroEcho Imaging 2018 održan je u Milanu od 5-8.decembra i najveći je EuroEcho kongres do sada sa preko 4000 učesnika.

Sa ponosom ističemo da je Echos Serbia imao zajedničku sesiju sa EACVI o FoCUS ehokardiografiji na kojoj su govorili Luna Gargani, Suzana Prajs, Radosav Vidaković i Ivan Stanković, a ko-predsedavao je Aleksandar N.Nešković.

Čestitamo kolegama iz Srbije na prihvaćenim radovima, a posebno Zorici Mladenović, sekretaru ECHOS-a, čiji je poster bio moderisan. Predsednik ECHOS-a, Ivan Stanković, izabran je za člana tri komiteta EACVI (edukaciju, naučne inicijative i naučne dokumente), a prethodni predsednik, Aleksandar N.Nešković je na čelu Radne grupe za akreditaciju i sertifikaciju FoCUS-a.

Poziv za izbore

Ehokardiografsko udruženje Srbije raspisuje izbore za novo rukovodstvo za period 2018-2020.

Pozivaju se aktivni članovi udruženja da se prijave za jednu od sledećih funkcija:

- predsednik (1 izvršilac)
- budući predsednik (1 izvršilac)
- sekretar (1 izvršilac)
- blagajnik (1 izvršilac)
- članovi Upravnog odobora (6 izvršilaca, s tim da 1 izvršilac mora biti iz oblasti dečije ehokardiografije).

Obrasci za prijavljivanje za sve funkcije biće dostavljeni elektronskom poštom svim aktivnim članovima udruženja. Svaki aktivni član udruženja se može kandidovati samo za jednu funkciju. Dozvoljeno je da kandidati modifikuju predložene obrasce, s tim da ukupan broj stranica ne pređe 10, a da prijava zadrži postojeću formu.

Prijavljivanje za sve funkcije je moguće od 1.-24. septembra 2018.godine. Popunjene prijave slati ISKLJUČIVO na email adresu udruženja echocardio.serbia@gmail.com. Svaki kandidat će dobiti potvrdu o prijemu kandidature na elektronsku adresu sa koje je prijava poslata.

Nakon isteka roka za kandidature, Komitet za nominaciju će proglasiti prihvaćene kandidature za svaku funkciju početkom oktobra 2018.godine nakon čega će biografije kandidata biti istaknute na web stranici udruženja (echoserbia.org).

Elektronsko glasanje će se obaviti 7. i 8. novembra 2018.godine. Glasanje je isključivo elektronsko, prijavljivanjem na web stranicu udruženja (echoserbia.org), putem korisničkog imena i lozinke.

Svi aktivni članovi udruženja će pre termina glasanja dobiti parametre za prijavu na sajt putem elektronske pošte.

Srdačan pozdrav,      
Vaš ECHOS      

Izbori 2018

Poštovani članovi Uduženja,

Na konkurs za izbor novog rukovodstva javilo se 10 kandidata – po jedan kandidat za svaku od funkcija. Svi kandidati ispunjavaju statutarne uslove za kandidovanje. Komitet za nominaciju koga čine tri prethodna predsednika udruženja (prof. Aleksandar N.Nešković, prof. Ida Jovanović i prof. Biljana Putniković) razmatrao je predložene kandidature i jednoglasno prihvatio sve predložene kandidate.

Spisak i biografije kandidata će biti dostupni na web stranici udruženja narednih mesec dana nakon čega će se pristupiti elektronskom glasanju.

izbori-2018Kandidat za predsednika
Ivan Stanković pdf

Kandidat za budućeg predsednika
Danijela Trifunović pdf

Kandidat za sekretara
Zorica Mladenović pdf

Kandidat za blagajnika
Radosav Vidaković pdf

Kandidati za članove upravnog odbora
Maja Stefanović pdf
Gordana Krljanac pdf
Igor Stefanović pdf
Angelina Stevanović pdf
Radosava Cvjetan pdf
Aleksandra Šljivić pdf

Izbori će biti održani elektronskim putem, 7. i 8. novembra 2018.godine.

Rezultati izbora

Poštovane koleginice i kolege,

Elektronsko glasanje za novo rukovodstvo održano je 7. i 8. novembra 2018.godine. Od 170 članova sa pravom glasa, glasalo je njih 60. Rezultati glasanja prikazani su u tabeli.

FUNKCIJA IME I PREZIME BROJ GLASOVA
Kandidat za predsednika Ivan Stanković 55
Kandidat za budućeg predsednika Danijela Trifunović 49
Kandidat za sekretara Zorica Mladenović 47
Kandidat za blagajnika Radosav Vidaković 52
Kandidat za člana upravnog odbora Maja Stefanović 38
Kandidat za člana upravnog odbora Gordana Krljanac 37
Kandidat za člana upravnog odbora Igor Stefanović 41
Kandidat za člana upravnog odbora Angelina Stevanović 39
Kandidat za člana upravnog odbora Radosava Cvjetan 43
Kandidat za člana upravnog odbora Aleksandar Šljivić 39

Nije bilo prigovora na na proces izbora i glasanja. Udruženje čestita izabranim kandidatima i želi im uspeh u budućem radu.

Članove novog Upravnog odbora udruženja za period 2018-2020 možete pogledati ovde.

EACVI-baner

EACVI Teaching Course o imidžingu u urgentnim stanjima u kardiologiji održan je u Beogradu, 23-24.marta 2018.godine uz rekordan odziv učesnika uprkos prolećnom snegu. Preko 450 učesnika se registrovalo za kurs, a u svakom trenutku u sali je bilo između 200-350 učesnika! Ehokardiografsko udruženje Srbije vam zahvaljuje na ukazanom poverenju i pohvalama, kao i sugestijama kako da unapredimo organizaciju sledećih ECHOS skupova.

reklama-sajt

ECHOS podseća svoje članove da će izbori za novo rukovodstvo biti raspisani u septembru, a elektronsko glasanje obavljeno u novembru 2018.godine.
Svi članovi koji uplate članarinu do 15.jula 2018.godine imaju pravo kandidovanja i glasanja na izborima.

VMA-kurs

Vojnomedicinska akademija u Beogradu organizuje simpozijum iz 3D ehokardiografije u kliničkoj praksi. Simpozijum se održava u Amfiteatru VMA, 21.septembra 2018.godine. Kurs je besplatan, ali je potrebno prijavljivanje učesnika unapred.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete simpozijumu, pošaljite svoje ime, prezime, broj licence i naziv ustanove u kojoj radite na email adresu 3dechovma@gmail.com.

Sertifikati ce biti uručeni neposredno nakon simpozijuma učesnicima koji su bili prisutni više od 60% predavanja