EACVI-baner

EACVI Teaching Course o imidžingu u urgentnim stanjima u kardiologiji održan je u Beogradu, 23-24.marta 2018.godine uz rekordan odziv učesnika uprkos prolećnom snegu. Preko 450 učesnika se registrovalo za kurs, a u svakom trenutku u sali je bilo između 200-350 učesnika! Ehokardiografsko udruženje Srbije vam zahvaljuje na ukazanom poverenju i pohvalama, kao i sugestijama kako da unapredimo organizaciju sledećih ECHOS skupova.

reklama-sajt

ECHOS podseća svoje članove da će izbori za novo rukovodstvo biti raspisani u septembru, a elektronsko glasanje obavljeno u novembru 2018.godine.
Svi članovi koji uplate članarinu do 15.jula 2018.godine imaju pravo kandidovanja i glasanja na izborima.

VMA-kurs

Vojnomedicinska akademija u Beogradu organizuje simpozijum iz 3D ehokardiografije u kliničkoj praksi. Simpozijum se održava u Amfiteatru VMA, 21.septembra 2018.godine. Kurs je besplatan, ali je potrebno prijavljivanje učesnika unapred.

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete simpozijumu, pošaljite svoje ime, prezime, broj licence i naziv ustanove u kojoj radite na email adresu 3dechovma@gmail.com.

Sertifikati ce biti uručeni neposredno nakon simpozijuma učesnicima koji su bili prisutni više od 60% predavanja